Marcel Kerkhof (Fractie Kerkhof)

Marcel Kerkhof

Wie ben je? 

Marcel Kerkhof, 44 jaar en vader van een zoon en een dochter. Buiten het stadhuis ben ik in dienst van de vakbond FNV. Ik heb weinig spannende hobby’s, maar ik lees graag over (economische) geschiedenis en af en toe vind ik het leuk om te gamen. Mijn raadswerk en baan bij FNV vragen toch de meeste aandacht. Dat is ook hoe ik het zelf graag heb. Ik zie het ook niet als werk, maar meer als een taak waaruit ik heel veel voldoening haal. Ik ben toch een beetje een idealist!

Sinds wanneer zit je in de gemeenteraad en hoelang ben je al politiek actief?

Dit is mijn eerste termijn. Dat betekent dat ik ben begonnen in maart 2018. In februari 2016 ben ik aangesloten bij de lokale afdeling van de SP. In eerste instantie zat ik dus voor de SP in de raad. Na het plotselinge vertrek van de SP-wethouder in oktober 2018 volgde een periode van toenemende spanning tussen fractie en bestuur. Dit heeft uiteindelijk geleid tot het opstappen van de volledige fractie en de oprichting van een nieuw initiatief onder de naam Onafhankelijke Socialisten Vlaardingen (OSV). In de raad zijn wij nu actief onder de naam Fractie Kerkhof.

Wat heeft je gedreven om raadslid te worden?

Ik ben geen geboren Vlaardinger. Echter heeft Vlaardingen mij tijdens een moeilijke periode in mijn leven een thuis geboden. Ik voelde mij hier welkom en al vrij snel helemaal thuis. Als raadslid heb ik de gelegenheid om mij in te zetten voor de stad die mij zoveel goeds heeft gebracht. 

Op welk resultaat dat je behaald hebt in de raad ben je trots?

Om eerlijk te zijn voel ik weinig trots over de maatregelen die we nu met het huidige financiële klimaat gedwongen zijn te nemen. Maar ook dat behoort tot de verantwoordelijkheid van openbaar bestuur. Je moet soms moeilijke beslissingen nemen. Misschien als ik over een aantal jaar een financieel gezonde stad aantref waar genoeg middelen zijn om te investeren in mens en samenleving,j dat ik dan trots voel wetende dat ik daarin ook een aandeel heb gehad. Dat aandeel behelst dan het niet weglopen toen het spannend werd en het blijven staan voor de maatregelen die de weg naar financieel herstel hebben geopend.

Wat wil je nog bereiken voor Vlaardingen?

Zoals gezegd het financieel herstel inzetten, maar vooral ervoor staan dat we de voorzieningen binnen het sociaal domein in stand kunnen blijven houden. Daarom zit Fractie Kerkhof in de coalitie. Hoewel er veel ingegrepen wordt binnen het sociaal domein, betreft het voornamelijk ombuigingen in de organisatiestructuur. De voorzieningen zijn overeind gebleven. Daar zit onze invloed als grootste coalitiepartner.

Waarom heb je voor deze plek (op de foto) gekozen?

Voordat ik in Vlaardingen kwam wonen, heb ik hier eerst al een tijdje gewerkt. Dat was hier achter mij op de Vlaardingse Openbare Scholengemeenschap (nu het Lyceum Vos) aan de Koninginnelaan in Holy. Hier vond dus 18 jaar geleden mijn eerste kennismaking met Vlaardingen plaats.