Lianne van Kalken (GroenLinks)

Lianne van Kalken

Wie ben je?

Mijn naam is Lianne van Kalken (30) en ik ben fractievoorzitter van GroenLinks in de gemeenteraad van Vlaardingen. Naast mijn werk in de gemeente ben ik docent en onderzoeker op de Erasmus Universiteit in Rotterdam. 

Sinds wanneer zit je in de gemeenteraad en hoelang ben je al politiek actief?

Sinds de gemeenteraadsverkiezingen in 2014 zit ik in de gemeenteraad, inmiddels al bijna 7 jaar dus. Daarvoor ben ik een jaar betrokken geweest bij de fractie van GroenLinks. 

Wat heeft je gedreven om raadslid te worden?

Als je echt iets wilt veranderen in de samenleving en in de democratie, helpt het niet om aan de zijlijn je mening te verkondingen. Ik wilde dus graag onderdeel zijn van het politieke proces, om op deze manier iets te kunnen betekenen voor Vlaardingen. 

Op welk resultaat dat je behaald hebt in de raad ben je trots?

Sinds de vorige raadsperiode merk ik dat we als raad op een positievere manier met elkaar omgaan. Dat maakt de samenwerking leuker en leidt tot betere resultaten. Ik ben trots op hoe we dat – ondanks de vele partijen, meningen en belangen in de raad – toch proberen te bereiken. Het huidige college en onze waarnemend burgemeester Bas Eenhoorn zorgen daarbij ook echt voor een positieve inbreng en dat zorgt mede voor stabiliteit en betere omgangsvormen. 

Inhoudelijk ben ik trots op hoe er aandacht blijft voor groen, cultuur en het sociale karakter van onze stad, terwijl dat in de huidige financiële situatie niet altijd makkelijk is. Raad en college maken keuzes die de financiële positie van de gemeente verbeteren, maar tegelijkertijd toch zoveel mogelijk voorzieningen in de stad heel laten. Daar ben ik heel blij om. 

Wat wil je nog bereiken voor Vlaardingen?

Ik hoop dat de komende jaren er meer gezocht wordt naar samenwerking. Er ligt een grote opgave voor woningbouw, Vlaardingen moet in 2030 5.000 woningen bijgebouwd hebben, en daar liggen kansen in bijvoorbeeld het verdichten van woningen in wijken. Zodat onze groene gebieden (de Broekpolder) en het buitengebied intact kunnen blijven. Ik zie ernaar uit om die uitdaging de komende tijd met raad, college en maatschappelijke organisaties op te pakken. 

Waarom heb je voor deze plek (op de foto) gekozen?

Ik heb gekozen voor deze plek in het stadhuis, omdat dat is waar ik als raadslid veel ben. Vanwege corona vergaderden we de afgelopen maanden heel veel digitaal, en dat maakt het raadswerk niet altijd leuker. Het politieke proces is namelijk meer dan alleen kort de bespreekpunten via een MS Teams verbinding afwerken. Daarbij horen ook een praatje maken en elkaar na afloop nog even zien. Ik hoop dat ik in 2021 weer meer op deze plek te vinden ben!