Koen Kegel (D66)

Wie ben je? 

Mijn naam ik Koen Kegel, ik ben 34 jaar geleden geboren in Vlaardingen en woon samen met mijn dochter en vrouw in de Oostwijk. Naast het raadslidmaatschap ben ik voorzitter van Nexus Aurora. Dit is een non-profit organisatie, gevestigd in Amerika, die iedereen een kans geeft bij te dragen aan ontwikkelingen in de ruimtevaart. Op dit moment werken we met meer dan 1.000 mensen van over de hele wereld aan diverse grote projecten.

Sinds wanneer zit je in de gemeenteraad en hoelang ben je al politiek actief?

Toen ik in 2013 actief werd voor D66, werd ik door de leden omhoog gestemd van plek 8 naar plek 5 op de kandidatenlijst. Dat vond ik een grote eer en door dat vertrouwen kon ik in 2017 ook daadwerkelijk in de gemeenteraad komen, toen Bert van Nieuwenhuizen wethouder werd. Korte tijd daarna gunde toenmalig fractievoorzitter Peter Caljé mij zijn positie, nog voor de verkiezingen. Ik werd in 2018 lijsttrekker en ben kortgeleden door onze leden weer unaniem gekozen als lijsttrekker voor de verkiezingen volgend jaar. Ik ben me ervan bewust dat dergelijk vertrouwen niet vanzelfsprekend is en zal hard blijven werken om dat vertrouwen waar te blijven maken.

Wat heeft je gedreven om raadslid te worden?

Bij ons thuis is met de paplepel ingegoten dat je iets terug moet doen voor je omgeving en de maatschappij. Ik woon hier met zoveel plezier dat ik uit ging zoeken hoe ik wat voor mijn stad kon betekenen als D66-lid. Toen ik in gesprek kwam met de andere leden van de partij bleken dat allemaal aardige mensen te zijn met veel goede ideeën voor Vlaardingen. Dat soort positieve ideeën wilde ik realiseren voor alle Vlaardingers en dat drijft mij nog iedere dag in het raadswerk. Klagen is mij te makkelijk en dat doen al genoeg mensen, vaak zonder oplossingen aan te dragen. Mijn insteek is positiever en ik dien daarom continu voorstellen in om Vlaardingen vooruit te helpen.

Op welk resultaat dat je behaald hebt in de raad ben je trots?

Als ik er slechts één mag noemen, dan is het de unanieme steun voor het realiseren van windmolens in Vlaardingen bij het Oeverbos. Door goed samen te werken met alle raadsleden én onze inwoners, is het gelukt om een gezamenlijk plan te schrijven waar iedereen achter stond. Als de windmolens komend jaar worden gebouwd, zullen ze een grote positieve bijdrage leveren aan de energietransitie van Vlaardingen.

Wat wil je nog bereiken voor Vlaardingen?

Nu het stadsbestuur eindelijk weer stabiel is, wil ik dat uiteraard graag zo houden. Maar de belangrijkste opgave waar ik graag een bijdrage aan wil blijven leveren, is dat onze stad zo snel mogelijk de financiën weer op orde heeft. Het is een grote verantwoordelijkheid om het belastinggeld van onze inwoners goed en effectief te besteden en daarmee onze stad steeds mooier te maken. Daar blijf ik me voor inzetten, voor alle Vlaardingers.

Waarom heb je voor deze plek (op de foto) gekozen?

Foto bij interview Koen KegelVoor de foto heb ik gekozen voor een foto van Mieke Peters die de Jillis Bruggeman Opsteker in ontvangst mocht nemen. Mieke en ik hebben in 2018 met succes het voorstel gedaan om van Vlaardingen een Regenboogstad te maken. Al jaren werkt zij er hard aan om van Vlaardingen een inclusieve stad te maken, waar iedereen zichzelf kan zijn. Omdat zij zich op de achtergrond zo inzet voor anderen, leek dit me een mooi moment om haar eens op de voorgrond te zetten. Vlaardingers zoals Mieke maken onze stad een stad om trots op te zijn!