Kees Rijke (VVD)

Foto van Kees RijkeWie ben je?

Mijn naam is Kees Rijke. Ik ben getrouwd en wij hebben een zoon en een dochter, een kleindochter en drie kleinzonen. Met onze kinderen hebben we ongeveer 20 jaar gekampeerd in Frankrijk en Italië. Surfplanken en racefietsen behoorden tot onze standaarduitrusting. Na deze periode kwam de liefde voor het zeilen weer terug. Ik heb jaren gezeild op de Vlaardingse Vaart waar ik al in mijn jeugd heb leren zeilen. Nu hebben wij een zeilboot op het Grevelingenmeer. Wekelijks fiets ik een grote ronde met de Doortrappers.

Sinds wanneer zit je in de gemeenteraad en hoelang ben je al politiek actief?

In 2010 ben ik gekozen tot gemeenteraadslid voor de VVD. In de periode 2014-2018 was ik steunraadslid en bestuurslid. In juni 2018 ben ik opnieuw in de gemeenteraad geïnstalleerd en werd ik fractievoorzitter van de VVD.

Wat heeft je gedreven om raadslid te worden?

Als geboren en getogen Vlaardinger heb ik wat met deze stad. Mijn vader werkte 35 jaar als ambtenaar op het stadhuis. Er werd dagelijks thuis over politiek en het reilen en zeilen van de stad gesproken. Dat heb ik van hem meegekregen. Mijn drive is om de stad weer in balans te brengen zodat de Vlaardingers een goede woning kunnen vinden, zo nodig hulp en de beste zorg krijgen, zodat kinderen goed onderwijs genieten in frisse lokalen en zodat iedereen kan sporten of bewegen en kan genieten van kunst en cultuur.

Op welk resultaat dat je behaald hebt in de raad ben je trots?

Toen ik in juni 2018 als raadslid begon heb ik bewust voor onder andere de portefeuille sociaal domein gekozen. De gemeenten voeren vanaf 2015 de Wet maatschappelijke ondersteuning, de Participatiewet en Jeugdhulp uit. In dit domein gaat de helft van de gemeentebegroting om. Wat ik wilde bereiken is overzicht krijgen over de juiste besteding van deze middelen. Het is nu zover dat er met behulp van de monitor sociaal domein meer inzicht is. Er wordt ook anders gewerkt met meer preventie en integrale samenwerking zodat mensen weer perspectief krijgen. Er is nu een goede basis waarmee je als raadslid de controlerende taak kunt uitvoeren. Ik ben er trots op dat er een onder andere een woningbouwopgave ligt van 5200 woningen en dat er middelen zijn vrijgemaakt om het openbare gebied beter te onderhouden.

Wat wil je nog bereiken voor Vlaardingen?

Vlaardingen heeft op dit moment een zwakke financiële positie. Onze reserves zijn uitgeput door veel hogere kosten in het sociale domein. In het herstelplan zijn keuzes gemaakt om hogere kosten te vermijden door ombuigingen. Ik vind dat het Rijk ons onvoldoende compenseert voor deze hogere kosten. Ik zou graag zien dat de gemeente het Rijk daarop aanspreekt.

Waarom heb je voor deze plek (op de foto) gekozen?

De foto is genomen bij watersportvereniging ‘De Bommeer’. Het is een van de mooiste plekjes van Vlaardingen midden in de Broekpolder. De oude boerderij is destijds verbouwd tot clubhuis. Daarin is ook een restaurant gevestigd met een groot terras. Iedereen is welkom in het clubhuis Bommeer. Ik ben er bijna 20 jaar voorzitter. Mijn hart ligt daar omdat de vereniging draait op vrijwilligers. Hier zijn we (veilig) aan het hellingen midden in de coronacrisis.