Désiree Jonkers-de Jong (AOV)

Foto van Desiree Jonkers-de JongWie ben je?

Ik ben Désiree Jonkers-de Jong. Sinds april ook Sarah, oftewel 50 lentes jong. Gehuwd en trotse moeder van tweelingjongens van 12 jaar. Jarenlang werkte ik voor projectmanagement van grote bouw- en/of engineringprojecten. Vanwege mijn handicap was dat helaas niet meer mogelijk, maar ik bleef wel politiek actief.

Sinds wanneer ben je raadslid en hoelang ben je al politiek actief?

Inmiddels alweer 24 jaar politiek actief voor het Algemeen Ouderen Verbond (AOV) Vlaardingen. In 1998 nog voor de verkiezingscampagne en van 2002-2011 als steunraadslid. Februari 2011 nam ik het AOV-fractievoorzitterschap over, om dat op mijn beurt in 2020 over te dragen aan mijn waardig opvolger Nol Kloosterman. Zelf ben ik nog altijd actief raadslid namens het AOV.

Wat heeft je gedreven om raadslid te worden?

Vanuit een grote maatschappelijke betrokkenheid en altijd al begaan met ouderen, ben ik politiek actief geworden voor het AOV. Opgevoed in het besef dat de oudere generatie gevochten heeft voor onze vrijheid en een zeer grote bijdrage heeft geleverd aan de wederopbouw na de Tweede Wereldoorlog, begrijp ik niets van het afnemend respect en het buitenproportioneel bezuinigen op seniorenbeleid, waardoor mensen, soms 50 jaar getrouwd, van elkaar gescheiden worden omdat één van de twee zorg nodig heeft. Gedreven dus, om de belangen van senioren op de politieke agenda te zetten, evenredig aan de aandacht voor de jeugd. Helaas is dat, behalve in verkiezingstijd, nog steeds keihard nodig!

Wat wil je deze raadsperiode bereiken voor Vlaardingen?

Wonen en zorg, bereikbaarheid van zorg, toegankelijkheid buitenruimte, behoud van lokaal aanvullend vervoer, bestrijden van eenzaamheid en een prettig woon-/leefklimaat zijn onderwerpen waar ik mij namens de AOV-fractie in het bijzonder voor inzet. Een eerste stap is bereikt bij behandeling van de meerjarenbegroting op 9 en 10 november 2022. Met een amendement heeft het AOV voor het nu al zeer succesvol lijkende project “Prettig Wonen” budget kunnen opnemen in de begroting voor 2023 en mede door een AOV-motie wordt het project ook onderdeel van de woonzorgvisie waaraan de wethouder Zorg momenteel werkt. De motie vraagt ook brede aandacht voor nieuwe (innovatieve) woonvormen gecombineerd met goed toegankelijke zorg met aandacht voor zowel de belangen van senioren als voor de jeugd. 

Waarom heb je voor deze plek (op de foto) gekozen?

Het gebeurt in de raadszaal. Daar zet ik mij als volksvertegenwoordiger namens het AOV in om met moties, amendementen of initiatiefvoorstellen te bereiken waar we met het AOV-verkiezingsprogramma voor staan. Daarom deze foto.

Wat wil je nog kwijt?

Ik vind het belangrijk dat bestuurders zich weer meer bewust worden van de maatschappelijke effecten van hun beleid, oftewel wat hun (beleids)keuzes betekenen in het dagelijks leven van mensen. Binnen de actieve AOV-fractie wordt daarover goed nagedacht en durven we kritisch te zijn. Dat maakt het raadswerk niet altijd makkelijk, maar voor het AOV wel waardevol. Bovendien weet de AOV-fractie zich altijd gesteund door een al even kritische achterban, waaronder zeer gewaardeerde ‘oudgedienden’ van het eerste uur. Daar ben ik dankbaar voor en trots op en dat wilde ik nog even kwijt!