Sebastiaan Nieuwland

Pasfoto van Sebastiaan NieuwlandE-mail: sebastiaan.nieuwland@vlaardingen.nl
telefoonnummer: (010) 248 4000
Partij: D66
Functie: wethouder

Portefeuille

 • Financiën en inkoop
 • Externe financiering, Europese stimuleringsfondsen
 • Vastgoed en Grondzaken, inclusief Onderwijshuisvesting
 • Personeel en Organisatie
 • Digitalisering, data en dienstverlening
 • Duurzaamheid en energietransitie

Nevenfuncties

Nevenfuncties verbonden aan het wethouderschap, onbetaald

 • Vertegenwoordiger namens de gemeente in de aandeelhoudersvergadering NV IRADO
 • Vertegenwoordiger namens de gemeente in de aandeelhoudersvergadering Werkbedrijf Sociale Zaken
 • Vertegenwoordiger namens de gemeente in de aandeelhoudersvergadering van Waterbedrijf Evides
 • Vertegenwoordiger namens de gemeente in de aandeelhoudersvergadering Bank Nederlandse Gemeenten
 • Aandeelhouder namens de gemeente van Stadsherstel Maassteden BV.
 • Lid algemeen bestuur Regionale Belastinggroep

Overige nevenfuncties, betaald

 • Trouwambtenaar Heemstede

Bewaren

Bewaren