Jacky Silos-Knaap

Foto van wethouder Jacky Silos-KnaapE-mail: JJ.Silos-Knaap@vlaardingen.nl
Partij: CDA
Functie: Wethouder

Portefeuille

 • Zorg en ondersteuning
 • Jeugd
 • Onderwijsbeleid
 • Maatschappelijke participatie
 • Emancipatie en integratie
 • Maatschappelijke opvang
 • Derde locoburgemeester

Nevenfuncties

Nevenfuncties verbonden aan het wethouderschap, onbetaald

 • Namens 15 regiogemeenten bestuurlijk vertegenwoordiger in het Zorg- en Veiligheidshuis Rotterdam-Rijnmond (VHRR)
 • Lid bestuur ROGplus 
 • Lid van het algemeen bestuur GGD Rijnmond
 • Lid algemeen bestuur Gemeenschappelijke Regeling Jeugdhulp Rijnmond
 • Toezichthouder ROGplus