Bas Eenhoorn

E-mail: burgemeester@vlaardingen.nlFoto van Bas Eenhoorn
Telefoonnummer: (010) 248 4000

Functie: waarnemend burgemeester

Portefeuille Bestuur en Veiligheid

 • Bestuurlijke coördinatie
 • Openbare orde en veiligheid
 • Integraal veiligheidsbeleid
 • Archief
 • Regionale samenwerking
 • Vergunningverlening bijzondere wetten
 • Handhaving en toezicht

Nevenfuncties

Nevenfuncties verbonden aan het burgemeesterschap, onbetaald

 • Lid algemeen bestuur Veiligheidsregio Rotterdam Rijnmond
 • Lid algemeen bestuur Metropoolregio Rotterdam Den Haag
 • Secretaris bestuur stichting Geuzenpenning
 • Bestuurslid Deltaport donatiefonds
 • Beschermheer Stichting Zeillogger Balder
 • Beschermheer Vlaardings mannenkoor ‘Orpheus’
 • Beschermheer Oratoriumvereniging Gloria Toonkunst

Overige nevenfuncties, onbetaald

Geen

Overige nevenfuncties, betaald

 • Voorzitter van de Raad van Toezicht van de aspirant omroep WNL
 • Voorzitter van de Taskforce Veiligheid en Kwaliteit in de forensische zorg, verantwoordelijk voor het ten uitvoer brengen van de afspraken gemaakt in de Meerjarenovereenkomst Forensische Zorg 2018-2019

Bewaren