Bart de Leede

Pasfoto van Bart de LeedeE-mail: Bart.deLeede@vlaardingen.nl
telefoonnummer:  (010) 248 4000
Partij: GroenLinks
Functie: wethouder

 • Openbare Ruimte en groen, klimaatadaptatie
 • Afvalinzameling
 • Participatiewet en armoedebeleid
 • Binnenstad
 • Biodiversiteit en dierenwelzijn
 • Cultuur en erfgoed
 • Tweede locoburgemeester

Nevenfuncties

Nevenfuncties verbonden aan het wethouderschap, onbetaald

 • Lid Algemene Deelnemersvergadering CBG (CooperatieBeheerGroengebieden)
 • Lid Landschapstafel Hof van Delfland en Gebiedstafel Bijzonder Provinciaal Landschap Midden- Delfland.
 • Bestuurslid Coöperatieve Vereniging Broekpolder
 • Lid dagelijks en algemeen bestuur Gemeenschappelijke Regeling Stroomopwaarts
 • Vertegenwoordiger namens de gemeente in de aandeelhoudersvergadering Werkbedrijf Sociale Zaken
 • Plaatsvervangend lid algemeen bestuur Regionale Organisatie Gehandicaptenvoorzieningen Nieuwe Waterweg Noord
 • Plaatsvervangend lid van het algemeen bestuur GGD Rijnmond

Overige nevenfuncties, onbetaald

 • Bestuurslid Stichting Gemeenschapsfonds Schiedam
 • Vice-voorzitter Kandidatencommissie intern GroenLinks (landelijk)
 • Bestuurslid Vereniging Winnaars Delen (VvE)
 • Bestuurslid Stichting Hart voor Groenoord