Bart Bikkers

E-mail: bart.bikkers@vlaardingen.nl
Pasfoto van Bart BikkersTelefoonnummer:  (010) 248 4000
Partij: VVD
Functie:  wethouder

Portefeuille

 • Verkeer en Vervoer
 • Binnenstad
 • Sport
 • Milieu
 • Economische Zaken
 • Stadspromotie
 • Eerste locoburgemeester

Nevenfuncties

Nevenfuncties verbonden aan het wethouderschap, onbetaald

 • Lid Algemeen Bestuur gemeenschappelijke regeling Stroomopwaarts
 • Lid Bestuurscommissie Vervoersautoriteit Metropoolregio Rotterdam Den Haag
 • Lid Bestuurscommissie Economisch Vestigingsklimaat Metropoolregio Rotterdam Den Haag
 • Lid algemeen bestuur DCMR (milieudienst Rijnmond)
 • Lid dagelijks bestuur DCMR (milieudienst Rijnmond)
 • Plaatsvervangend lid Algemeen Bestuur Metropoolregio Rotterdam Den Haag
 • Plaatsvervangend lid Algemeen Bestuur Veiligheidsregio Rotterdam Rotterdam-Rijnmond