Openbare besluiten van 3 augustus 2021

Openbaar besluit uit de vergadering van het college van burgemeester en wethouders.

De tarieven voor het verrichten van handelingen ten behoeve van een aanvraag Nederlandse identiteitskaart

Het college van burgemeester en wethouders heeft:

  1. de tarieven voor het verrichten van handelingen ten behoeve van een aanvraag Nederlandse identiteitskaart tussentijds vastgesteld op grond van artikel 10 sub b van de Legesverordening Vlaardingen 2021,
  2. de raadsmemo over de tariefsverhoging Nederlandse identiteitskaart vastgesteld.

Bijlage:

Toelichting:

Op 2 augustus 2021 is, op basis van Europese wetgeving, een nieuw model van de Nederlandse identiteitskaart geïntroduceerd. Voor de identiteitskaart worden voortaan, net als voor het paspoort, twee vingerafdrukken afgenomen. Hiervoor is een tussentijdse verhoging van het maximumtarief doorgevoerd. Het college hanteert zoals gebruikelijk de maximaal toegestane tarieven. Het maximumtarief van een identiteitskaart is verhoogd van € 64,00 naar € 67,55 (personen 18 jaar of ouder) en van € 32,90 naar € 36,45 euro (personen jonger dan 18 jaar).