Openbare besluiten van 17 augustus 2021

Openbare besluiten uit de vergadering van het college van burgemeester en wethouders.

Beantwoording artikel 34-vragen over de niet tijdig aangevraagde subsidie (TVS)

Het college van burgemeester en wethouders heeft de beantwoording artikel 34-vragen van de heer Kloosterman over de niet tijdig aangevraagde subsidie (TVS) vastgesteld. 

Bijlage:

  • TVS (pdf, 3 MB)

Toelichting:

Het college van burgemeester en wethouders beantwoordt vragen over het niet tijdig indienen van een aanvraag bij het Ministerie van VWS voor de regeling Tegemoetkoming Verhuurders Sportaccommodaties (TVS) over het vierde kwartaal van 2020. Het college licht toe dat er een budgettaire oplossing gevonden is voor de misgelopen inkomsten binnen de toegekende middelen van sport- en beweegbeleid en subsidies sport. De amateursportorganisaties hebben (een deel van) de huur van de sportaccommodaties kwijtgescholden gekregen, zoals de regeling van het ministerie beoogde.

Brief fractie Boers 

Het college van burgemeester en wethouders heeft een brief aan de fractie Boers over hun artikel 34-vragen inzake veiligheid vastgesteld.

Bijlage:

Toelichting:

Onlangs zijn door de fractie Boers vragen gesteld over veiligheid in Vlaardingen. Zij geven aan dat op veiligheidsgebied de ene na de andere blunder wordt gemaakt in Vlaardingen. Het college vraagt fractie Boers om aan te geven welke blunders zij bedoelen, om de vragen adequaat te kunnen beantwoorden.