Openbare besluiten van 10 augustus 2021

Openbaar besluit uit de vergadering van het college van burgemeester en wethouders.

Bezwaar tegen afwijzing subsidie provincie Zuid-Holland 

Het college van burgemeester en wethouders heeft bezwaar gemaakt tegen de beslissing van de provincie Zuid-Holland d.d. 9 juli 2021 tot afwijzing van de subsidieaanvraag voor het woningbouwproject Floris de Vijfdelaan Noordzijde.

Toelichting: 

Het college heeft besloten bezwaar te maken tegen de afwijzing van een subsidieaanvraag bij de provincie Zuid-Holland. De subsidie was bedoeld om een deel van het tekort op het project Floris de Vijfdelaan Noordzijde te dekken. De afwijzingsgrond die de provincie aanvoert, is dat er vanuit de gemeente dekking is voor het tekort. Het feit dat het tekort is opgevangen door de algemene middelen wil niet zeggen dat het tekort daarmee niet meer bestaat. De gemeente heeft dit gedaan om de voortgang van het project veilig te stellen. In het geval van de Floris de Vijfdelaan is dus geen sprake van dekking in de zin van andere financieringsbronnen of externe middelen, maar ter voorkoming van een onrechtmatigheid. Daarom gaat het college het gesprek aan met de provincie en maakt formeel bezwaar tegen het besluit