Nazending openbare besluiten van 3 november 2020

Openbare besluiten uit de vergadering van het college van burgemeester en wethouders.

Beantwoording technische vervolgvragen meerjarenbegroting 2021-2024 

Het college van burgemeester en wethouders heeft de beantwoording van de technische vervolgvragen over de meerjarenbegroting 2021-2024 vastgesteld. 

Bijlage:

Toelichting: 

Tijdens de bespreking van de meerjarenbegroting 2021-2024 (inclusief de ombuigingsvoorstellen) in de beeld- en oordeelsvormende commissievergadering op 29 oktober zijn de meeste vragen direct beantwoord door het college. Enkele vragen konden door het technische karakter niet gelijk beantwoord worden. Beantwoording vindt plaats door middel van dit raadsmemo.

Beantwoording art 34 vragen PvdA Waterleidingstraat 4

Het college van burgemeester en wethouders heeft de beantwoording van de art 34 vragen van de PvdA over de Waterleidingstraat 4 vastgesteld. 

Bijlage:

Toelichting:

Gemeente Vlaardingen is een zogenaamde centrumgemeente voor de opvang van dak- en thuislozen. De reguliere dak- en thuislozen opvang vindt plaats in De Elementen aan de Nijverheidsstraat. Nachtopvang is bedoeld voor mensen uit Vlaardingen, Schiedam en Maassluis, die om welke reden dan ook dak- of thuisloos zijn. In de winter zijn er meer mensen die zich aanmelden voor nachtopvang. Zodra het vriest geldt een winterregeling, waarvoor meer bedden nodig zijn. Vanwege de Coronamaatregelen is de ruimte in de Elementen niet voldoende. Daarom is gezocht naar een extra locatie. Die is gevonden in de Waterleidingstraat 4.   Om de winterregeling te kunnen faciliteren, is voor een gedeelte van het pand de huur opgezegd. Dit is gebeurd na een besluit van het GBT (gemeentelijk beleidsteam crisisorganisatie) op 29 oktober jongstleden. Voor de overige ruimtes in het pand, dat overigens geen woonfunctie heeft volgens het bestemmingsplan, blijft het contract met Ad Hoc staan. 
Het GBT  is een zelfstandig opererend beslisorgaan binnen de gemeente waarbinnen alle maatregelen en acties en beslissingen worden genomen met betrekking tot de Coronamaatregelen en de gevolgen daarvan. Deze tijdelijk noodopvang valt daaronder.