Nazending openbare besluiten van 27 oktober 2020

Openbare besluiten uit de vergadering van het college van burgemeester en wethouders.

Samenwerkingsovereenkomst Metropolitane Fietsroute (MFR) Westland - Rotterdam

Het college van burgemeester en wethouders heeft samenwerkingsovereenkomst (SOK) Metropolitane Fietsroute (MFR) Westland - Rotterdam, onder voorbehoud van een subsidiepercentage van 90% voor het deel van de MFR op grondgebied van de gemeente Vlaardingen vastgesteld.

Toelichting: 

De 23 gemeenten in de Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH) willen 250 km aan verbeterde/nieuwe hoogwaardige fietsroutes aanleggen. Deze zogenoemde Metropolitane Fietsroutes zijn uitnodigende comfortabele fietsroutes die woonkernen en bedrijventerrein verbinden en voor een extra stimulans zorgen voor de inwoners om naar het werk te fietsen in plaats van met de auto te gaan. Dat verbetert de bereikbaarheid van de regio, vermindert de CO2-uitstoot en is gezond.
Een van de Metropolitane Fietsroutes is de 27 km lange route Westland - Rotterdam. Deze route loopt door de gemeenten Westland, Maassluis, Vlaardingen, Schiedam en Rotterdam. In Vlaardingen wordt de reeds bestaande fietsroute langs de Hoekse Lijn en de Maassluissedijk op delen aangepast om aan de kwaliteit van een Metropolitane Fietsroute te kunnen voldoen. De MRDH faciliteert de gemeenten om de Metropolitane Fietsroute uit te werken en biedt subsidiemogelijkheden. Om in aanmerking te kunnen komen voor subsidie is het essentieel dat de gemeenten de gehele route in gezamenlijkheid aanpakken. Hiervoor is een samenwerkingsovereenkomst opgesteld, die volgens planning op 28 oktober 2020 in de Bestuurscommissie Vervoersautoriteit van de MRDH zal worden vastgesteld. Bovenop de subsidies van de MHDR en de bijdragen van de betrokken gemeenten heeft ook het Rijk voor de route Westland-Rotterdam een bijdrage toegezegd van € 1,857 miljoen. De gemeente Vlaardingen krijgt, gezien haar financiële situatie, van de MRDH een subsidie van 90% van de kosten in plaats van de 70% die de andere gemeenten krijgen. Dit is een eenmalige uitzondering om gezamenlijke regionale belangen te kunnen dienen.

Beëindiging regionale samenwerkingen Inkoop, Talent en Kenniscentrum MVS

Het college van burgemeester en wethouders heeft:

  1. besloten de regionale samenwerkingen op het gebied van Inkoop, Talent en het Kenniscentrum  per 1 januari 2021 te beëindigen,
  2. van het OR advies kennisgenomen;
  3. van de Rapportage Ontvlechting Talent MVS, Bureau Inkoop MVS en Kenniscentrum MVS (ontvlechtingsplan) kennisgenomen,
  4. de overeenkomst tot beëindiging van de samenwerking op het gebied van Inkoop, Talent en het Kenniscentrum (MVS) vastgesteld.

Toelichting: 

Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten om de huidige samenwerkingsvormen met de gemeenten Maassluis en Schiedam op het gebied van Talent, Bureau Inkoop en het Kenniscentrum MVS per 1 januari 2021 te beëindigen. Uit een evaluatie in 2019 bleek, dat de huidige samenwerking op dit gebied niet tot de beoogde meerwaarde heeft geleid. De gemeentesecretarissen van de drie gemeentes hebben om die reden het voornemen uitgesproken de samenwerkingsverbanden te beëindigen. Het college bekrachtigt dit voornemen met dit besluit.