Nazending openbare besluiten van 20 april 2021

Raadsmemo wensen en bedenkingen Gemeenschappelijk Orgaan ROGplus en uitvoering jeugdtaken vaststellen

Het college van burgemeester en wethouders heeft de raadsmemo wensen en bedenkingen Gemeenschappelijk Orgaan ROGplus en uitvoering jeugdtaken vastgesteld. 

Bijlage:

Toelichting: 

Het college  van burgemeester en wethouders heeft het voornemen om uitvoeringstaken op het gebied van Jeugdhulp voor de gemeenten Maassluis, Vlaardingen en Schiedam (MVS) onder te brengen bij ROGplus. Ook heeft het college het voornemen om daarbij een andere bestuursvorm in te richten, namelijk een gemeenschappelijke regeling. Zodat de gemeenten goed kunnen sturen op de kwaliteit en de kosten van de jeugdhulp. 

ROGplus voert voor de drie MVS-gemeenten al taken uit voor de WMO en de backoffice-taken voor de jeugdhulp. Het uitbreiden van de taken van ROGplus op het gebied van inkoop, contract- en informatiemanagement voor jeugdhulp lijkt dan ook op een logische vervolgstap. Het college vraagt de gemeenteraad om wensen en bedenkingen over dit voornemen. Als de gemeenteraad die niet heeft, neemt het college een definitief besluit. Daarbij geldt als voorwaarde dat ook de gemeenten Maassluis en Schiedam hiermee akkoord zijn. 

Vlaardingen werkt samen met de gemeenten Maassluis en Schiedam en met professionals, organisaties en instellingen al langer samen aan het MVS Jeugdmodel. Het kind en het gezin in hun eigen omgeving staan hierbij centraal. Op dit moment vindt de uitwerking plaats van het papieren MVS Jeugdmodel naar een model dat werkt in de praktijk. Vanaf  1 januari 2023 kopen de drie gemeenten gezamenlijk het merendeel van de jeugdhulp in.