Nazending openbare besluiten van 1 september 2020

Raadsmemo Motie weerstandsvermogen en weerstandsratio 

Het college van burgemeester en wethouders heeft de raadsmemo Motie weerstandsvermogen en weerstandsratio vastgesteld.

Bijlage:

Toelichting:

Het college van burgemeester en wethouders informeert de gemeenteraad met deze raadsmemo over de gevolgen van het tijdelijk verlagen van het weerstandsratio tot 1,0 en de mogelijkheden om deze weer te verhogen. Een weerstandsratio van 1,0 betekent dat het weerstandsvermogen van de gemeente gelijk is aan de ingeschatte risico's. De risico's worden ingeschat op € 5 miljoen. Bij een weerstandsratio van 1,0 moet het minimale weerstandsvermogen daarom ook € 5 miljoen bedragen. In 2023 bereikt de gemeente dit weerstandsvermogen door de ombuigingen uit het herstelplan en de extra ombuigingen zoals benoemd in de Kadernota.