Nazending openbare besluiten van 12 oktober 2021

Raadsvoorstel tot vaststelling Woonvisie Vlaardingen 2021-2030 

Het college van burgemeester en wethouders heeft het raadsvoorstel tot vaststelling Woonvisie Vlaardingen 2021-2030 'Samen bouwen aan Vlaardingen' vastgesteld. 

Bijlage: 

Toelichting: 

Afgelopen periode is hard gewerkt aan de totstandkoming van de woonvisie en de projecten in de stad. Het college zet met de Woonvisie een duidelijke koers uit voor de komende 10 jaar en gaat op volle kracht verder met de woningbouwopgave. De Woonvisie schetst de ambities en mogelijkheden voor Vlaardingen op het gebied van wonen tot 2030. Er is een grote vraag naar woningen in Vlaardingen door een gevarieerde groep woningzoekenden. Met de stijgende druk op de woningmarkt stelt het college voor om de woningbouwambitie tot 2030 te verhogen met bijna 1.000 woningen. Dit betekent dat er circa 4.500 woningen gebouwd moeten gaan worden tot 2030. Hiervan zijn ruim 2.900 inmiddels vastgelegd in overeenkomsten met marktpartijen. De Woonvisie laat zien dat er voldoende ruimte is in de stad om de woningbouwopgave te realiseren. Het grootste deel van deze woningen wordt gebouwd in de Rivierzone. Het college heeft hiervoor onlangs bij het Rijk een subsidie woningbouwimpuls aangevraagd om versnelling mogelijk te maken.